Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Vernéřovice, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Vernéřovice, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Vernéřovice 201
Obec: Meziměstí u Broumova 4
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 82
Ředitel:PaedDr. Jana Pecková
Kontakt na školu Telefon: 491 582 420
Email: zsvernerovice@centrum.cz
IČ:75016630
RED-IZO:650061225
Zřizovatel:Obec Vernéřovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vernéřovice 146
Obec: Meziměstí u Broumova 4
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 82
Kontakt na školu: Telefon: 491 582 420
IZO:107583364
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 21
Aktuální počet dětí: 20
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: telefon + přítomnost dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Broumov - Adršpach
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepční záměry 2021-2023.doc (26,1 KB)
Školní vzdělávací program: SKOLNI__VZDELAVACI__PROGRAM_2017 MŠ.docx (2055,2 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ od 1. 9. 2017.doc (183,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení školního roku 2019-2020.odt (21 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Domácí spolupráce: praxe studentů/studentek pedagogiky SŠ, VŠ, chůva
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Vernéřovice 201
Obec: Meziměstí u Broumova 4
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 82
Kontakt na školu: Telefon: 491 582 420
IZO:102254192
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 26
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola je uzamčena, po zazvonění pověřený zaměstnanec odemyká, případně doprovází návštěvu po škole.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Broumov - Adršpach
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepční záměry 2021-2023.doc (26,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV ZŠ Vernéřovice Naše škola.doc (968,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKONÍ DRUŽINU od 1.9. 2016.doc (86,5 KB)
Školní řád: Školni_řád_ZŠ_od 1.9.2020.doc (60,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2020_-_2021.pdf (170,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Praxe studentů /studentek SŠ, VŠ
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Doučování v rámci Národního programu obnovy
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Školní družina - rozvrh.doc (28,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin ve školním roce 2020-21.doc (41,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vernéřovice 201
Obec: Meziměstí u Broumova 4
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 82
Kontakt na školu: Telefon: 491 582 420
IZO:117400459
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 645 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:25 - 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, Telefonická komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vernéřovice 146
Obec: Meziměstí u Broumova 4
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 82
Kontakt na školu: Telefon: 491 582 420
IZO:102954127
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne