Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Libčany

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Libčany
Adresa školy: Ulice:
Obec: Libčany 1
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 22
Ředitel:Lenka Šlechtová
Kontakt na školu Telefon: 495 585 188
Email: zs.libcany@worldonline.cz
Web:
IČ:70996067
RED-IZO:650064992
Zřizovatel:Obec Libčany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Libčany 244
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 22
Kontakt na školu: Telefon: 495 585 188
Fax: 495 585 188
IZO:107581175
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 54
Aktuální počet dětí: 54
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.12.2013
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria MŠ 2013.doc (23,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.doc (26,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.doc (805,9 KB)
Školní řád: Školní řád mateřské školy.docx (16,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: vlastní_hodnocení_2013-2014.doc (86 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bez zaměření
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: místní podniky, podniky v okolních obcích, místní rybáři, myslivci, hasiči, sportovci, mikroregion
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Libčany 1
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 22
Kontakt na školu: Telefon: 495 585 188
Fax: 495 585 188
IZO:102078114
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 221
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.12,2013, 16.4.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.doc (26,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP pracovní 2013.doc (4104,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (593,9 KB)
Školní řád: skolaklasifrad0506.doc (620,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2012-2013.doc (408,1 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny
Domácí spolupráce : Okolní školy, Spolky - hasiči, myslivci , rybáři, sportovci, mikroregion, zemědělské družstvo, místní podniky, podniky v okolních obcích
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: práce se slabšími žáky - pravidelná doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy 13-14.docx (2156,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, ICT, zdravotnické, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Libčany 1
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 22
Kontakt na školu: Telefon: 495 585 188
Fax: 495 585 188
IZO:117100331
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Libčany 1
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 22
Kontakt na školu: Telefon: 495 585 188
Fax: 495 585 188
IZO:102778647
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Libčany 244
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 22
Kontakt na školu: Telefon: 495 585 188
Fax: 495 585 188
IZO:102790078
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne