Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola, Jičín
Adresa školy: Ulice: Soudná 12
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Ředitel:Mgr. Petr Novotný
Kontakt na školu Telefon: 493 532 835
Email: skola@zssoudna-jicin.cz
Web: http://www.zssoudna-jicin.cz
IČ:71197281
RED-IZO:650067487
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Soudná 12
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 532 835
Fax: 493 532 835
IZO:102206503
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 82
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.11.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Školák .pdf (4132,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp družina.pdf (234,4 KB)
Školní řád: Školní+řád(1).doc (295,4 KB)
Poslední výroční zpráva: 71197281-Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok (6).pdf (492,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, Trampolining
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: ZŠ v Martině
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, Zdravotní tělesná výchova
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: jsme škola zřízen dle paragrafu 16 odst. 9
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rozvrh školní družiny.docx (11,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Soudná 12
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Kontakt na školu:
IZO:181064341
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 25
Aktuální počet žáků: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení
Specifické formy podpory žákům: škola zřízená dle paragrafu 16 odst. 9
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Soudná 12
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 532 835
IZO:117300390
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Soudná 12
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 532 835
IZO:117300527