Zde může být obrázek školy.

Základní škola Malšovice, okres Děčín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Malšovice, okres Děčín
Adresa školy: Ulice: Vilsnická 31, Děčín XII-Vilsnice
Obec: Děčín
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Mgr. Simona Weisheitelová
Kontakt na školu Telefon: 412 542 441
Email: zs.malsovice@centrum.cz
Web: http://www.zsmalsovice.estranky.cz
IČ:75041383
RED-IZO:650075609
Zřizovatel:Obec Malšovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Chmelnická 31
Obec: Děčín XII - Vilsnice
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 542 441
IZO:150076924
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 57
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 430
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program - družina: Skolni_vzdelavaci_program_pro_skolni_druzinu2016.doc (225,3 KB)
Školní řád: provozní řád 2017.docx (28,7 KB)
Vnitřní řád_ŠD_2017.doc (72,2 KB)
školní řád 2017.docx (39,2 KB)
příloha ke školnímu řádu2015.docx (49,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Inkluzivní vzdělávání, Česko sportuje, Hodina pohybu navíc
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : PPP Děčín, SPC Děčín, Demosthenes Ústí nad Labem,
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Žáci se specifickými poruchami, nadaní žáci, inkluzivní vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Chmelnická 31
Obec: Děčín XII - Vilsnice
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 542 441
IZO:150076932