Logo školy

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Gregorova 2582
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Mgr. Ivo Helebrant
Kontakt na školu Telefon: 723 332 653
Email: info@is-ostrava.cz
Web: www.is-ostrava.cz
IČ:26844401
RED-IZO:650076991
Zřizovatel:Charles Burritt Gray
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Gregorova 2582
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 595 136 395
IZO:150077009
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 144
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2018 a 8.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Dle jednotného časové schématu jednotných zkoušek a školní část 24.4.2019 a 25.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 76700
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY.pdf (248,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 4letý obor.pdf (2424,1 KB)
ŠVP 8letý obor.pdf (4353,4 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.pdf (665,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (1229,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, zážitkové učení, komunitní vzdělávání, mezinárodní a národní projekty
Zapojení ve specifických programech : program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Světová škola, Junior Achievement, Erasmus+
Certifikáty škol: Světová škola, Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Čtení pomáhá (Martin Roman), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Coloured Glasses - multikulturní workshop
Specifické formy podpory žákům: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.pdf (2500 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, turistické, taneční
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, přihlašování na akce