Zde může být obrázek školy.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Brněnská 2386/68
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Ing. Dušan Hasoň
Kontakt na školu Telefon: 567 215 681
Email: ullmannova@trivis.cz
Web: www.trivis.cz
IČ:27711234
RED-IZO:651036232
Zřizovatel:TRIVIS, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Brněnská 2386/68
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 215 681
Fax: 567 215 764
IZO:151036268
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 290
Aktuální počet žáků: 265
Dny otevřených dveří (termín/y): vzhledem k epidemiologickým opatřením - PRŮBĚŽNĚ po objednání
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: duben 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: C, BI (od autobusového nádraží), B (od hlavního nádraží), 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Vstup do školy umožněn od: ul Brněnská
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10 hod
Roční školné v Kč: 18400
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Policie, MP, hasiči, armáda, státní správa, samospráva
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, sebeobrana, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz první pomoci
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Brněnská 2386/68
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047446
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 55
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 23
Dny otevřených dveří (termíny): 8.3.2021
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: C, BI (od autobusového nádraží), B (od vlakového nádraží), 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Roční školné v Kč: 19000
Stipendium:
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Bezpečnost v silniční dopravě
Speciálně vybavené odborné učebny: KRI, PC učebny, jazyková učebna, tělocvična TATAMI, školní knihovna
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tematické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Obory vzdělání: Bezpečnost v silniční dopravě
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano