Logo školy

Základní škola Unhošť

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Unhošť
Adresa školy: Ulice: nám. T. G. Masaryka 58
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Ředitel:PhDr. Radka Plasová
Kontakt na školu Telefon: 312 698 496
Email: zsunhost@zsunhost.cz
Web: www.zsunhost.cz
IČ:75135540
RED-IZO:691000115
Zřizovatel:Město Unhošť
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 58
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Kontakt na školu: Telefon: 312 698 497
Fax: 312 690 176
IZO:102102554
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 790
Aktuální počet žáků: 640
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: A-29, 27, 30, B-29, 30, 33, 81, 82, 85, Reklamní Anexie 307
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP Unhošť2014-15.pdf (2007,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 17.1.2014.pdf (173,5 KB)
Školní řád: Školní řád s hodnocením_2014_2015.pdf (260,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroč. zpr. 2013-14.pdf (700 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo: Psací.
Specifické formy podpory žákům: Máme všechny tyto formy.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Školní družina_provoz.pdf (37,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Kontakt na školu: Telefon: 312 698 496
Fax: 312 690 176
IZO:181001772
Školní klub
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Kontakt na školu: Telefon: 312 698 496
Fax: 312 690 176
IZO:181001802
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Kontakt na školu: Telefon: 312 698 496
Fax: 312 690 176
IZO:181001764
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 70
Obec: Unhošť
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 51
Kontakt na školu: Telefon: 312 698 496
Fax: 312 690 176
IZO:181020360