Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 141
Obec: Hostivice
Kraj: Středočeský
PSČ: 253 01
Ředitel:Ing. Bc. Petra Šnajberková
Kontakt na školu Telefon: 220 571 420
Email: info@gymnazium-hostivice.cz
Web: http://www.gymnazium-hostivice.cz
IČ:72081422
RED-IZO:691002339
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 141
Obec: Hostivice
Kraj: Středočeský
PSČ: 253 01
Kontakt na školu: Telefon: 724 399 904
IZO:181023903
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 310
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13.4.2023,14.4.2023, 17.4.2023, 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 306, 336, 347
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Koncepce školy: STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY Gymnázium Hostivice_2014.docx (395,6 KB)
Školní řád: Školní řád 2018-19.docx (93,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2017_2018.pdf (1036,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, Majáles
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Žáci s SVPUCH
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter