Logo školy

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 229
Obec: Dýšina
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 02
Ředitel:Mgr. David Klimeš
Kontakt na školu Telefon: 725 924 446
Email: zsdysina@zsdysina.cz
Web: www.zsdysina.cz
IČ:72553740
RED-IZO:691003718
Zřizovatel:Obec Dýšina
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Vyhlídce 266
Obec: Dýšina
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 945 375
IZO:181011794
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 87
Aktuální počet dětí: 81
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 54
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Hudební
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Domácí spolupráce: Hasičský záchranný sbor
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Logopedie
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 229
Obec: Dýšina
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 945 304,72
Fax: 377 946 115
IZO:181012286
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 181
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 54
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Recyklohraní, Tonda obal, M.R.K.E.V., Finanční gramotnost
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, ICT, mediální, hudební, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 229
Obec: Dýšina
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 945 304
Fax: 377 946 115
IZO:181012545
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 229
Obec: Dýšina
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 945 304
Fax: 377 946 115
IZO:181012553
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Vyhlídce 266
Obec: Dýšina
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 945 375
IZO:181011808
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano