Logo školy

Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šrámkova 1457/4
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Ředitel:Mgr. Hana Kroupová
Kontakt na školu Telefon: 732 365 041
Email: info@zsnovysvet.cz
Web: www.zsnovysvet.cz
IČ:72074183
RED-IZO:691003939
Zřizovatel:Statutární město Opava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Šrámkova 1457/4
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: +420 732 365 041
IZO:181034247
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 94
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 2. 2021, 24. 3. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 208, autobus č. 221
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY.docx (37 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ NOVÝ SVĚT_AKTUALIZACE_ZARI_2019_2020.docx (198,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Družina 2020-2021 ZŠ Nový svět.pdf (346,1 KB)
vnitrni-rad-druziny-2020_2021 (1).pdf (290,5 KB)
Školní řád: šk.řád_2020_2021.pdf (392,2 KB)
šk.řád_dodatek_distanční_výuka_2020_2021.pdf (274,6 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva_2019_2020_ZŠ Nový svět_vč._příloh.pdf (3953,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Montessori základní škola
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, ledová plocha, bazén, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, - Setkání pro rodiče, děti a pedagogy v neformálním prostředí , besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Celé Česko čte dětem, Program MISP ve školách, Projekt Emise, Ovoce do škol, Mléko do škol, Spoluprací k profesionalitě, Fíha dýha, Ozdravné pobyty - SFŽP, Šablony II., Pomáháme školám k úspěchu
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : HZS Opava - Hasík pro 2. r., spolupráce: Ostravská univerzita v Ostravě - praxe studentů, Masarykova univerzita - spolupráce s pedagogy univerzity (téma: tělovýchova), MŠ a ZŠ Monte Ostrava, ZŠ Pianeta, MŠ Riegrova Opava, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Šrámkova
Mezinárodní spolupráce: ZŠ a MŠ Hrabušice, Slovenská republika (projekt: Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrývá ve verších básní nebo v próze)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení
Metody čtení: Výuka čtení probíhá metodou dle principů Marie Montessori. Tato metoda je podobná genetické (hláskové) metodě.
Metody výuky matematiky: Výuka matematiky probíhá metodou dle principů Marie Montessori. Tato metoda je založena na práci s pomůckami.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Práce s pomůckami. Práce se speciální pedagožkou - 1 hod./týdně
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Provoz ŠD_2020_2021.docx (13,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh hodin2020_2021.xlsx (22 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, přírodovědné, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, Historický kroužek, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, Knihovna Petra Bezruče (Opava - Kateřinky)
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, Týdenní plány a souhrny žáka, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Šrámkova 1457/4
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: +420 731 136 820
IZO:181034450