Logo školy

Mateřská škola a Základní škola NEMO

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola NEMO
Adresa školy: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Lenka Sosnovcová
Kontakt na školu Telefon: 606 541 712
Email: info@nemoricany.cz
Web: https://www.nemoricany.cz/
IČ:71342281
RED-IZO:691004293
Zřizovatel:Baby club NEMO
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 606 541 712
IZO:181037483
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Aktuální počet dětí: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv po dohodě.
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 8000
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ NEMO.doc (190,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všestranný rozvoj dítěte, logopedie, angličtina
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety, Divadelní představení, bruslení, lyžování
Zapojení ve specifických programech: Wattsenglish, Zipyho kamarádi
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: Praxe studentek SPGŠ, dobrovolní hasiči, městská policie, město Říčany
Mezinárodní spolupráce: Bancor University ve Walesu, E-Twining, Edison Little
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence, individuální přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu:
IZO:181069750
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 61
Aktuální počet žáků: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě s ředitelkou.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 130000
Možnost získat stipendium: ano
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ NEMO.pdf (2013,4 KB)
Školní řád: Školní+řád+ZŠ+NEMO 2018-2019.docx (45,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (405 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Preventivní programy:Zipyho kamarádi, Jablíkovi kamarádi
Domácí spolupráce : Město Říčany, policie ČR, Hasiči, záchranáři, Cesta integrace
Mezinárodní spolupráce: E-Twining, Little Edison, Extra Mille
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Extra třída (EDUin), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup dle potřeb jednotlivých žáků-doučování, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, Dle potřeb učitele a žáků-plánovaná výuka
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, společenské hry, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu:
IZO:181068818
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 606 541 712
IZO:181037491
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 85
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Pyramidáček
Nápojové/potravinové automaty: ne