Logo školy

Mateřská škola a Základní škola NEMO

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola NEMO
Adresa školy: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Lenka Sosnovcová
Kontakt na školu Telefon: 606 541 712
Email: babyclubnemo@seznam.cz
Web: www.babyclubnemo.cz
IČ:71342281
RED-IZO:691004293
Zřizovatel:Baby club NEMO
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 606 541 712
IZO:181037483
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Aktuální počet dětí: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv po dohodě.
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 8000
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ NEMO.doc (190,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všestranný rozvoj dítěte, logopedie, angličtina
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, Divadelní představení, bruslení, lyžování, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Wattsenglish, Zipyho kamarádi
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: Praxe studentek SPGŠ, dobrovolní hasiči, městská policie, město Říčany
Mezinárodní spolupráce: Bancor University ve Walesu, E-Twining, Edison Little
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence, individuální přístup
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu:
IZO:181069750
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě s ředitelkou.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 100000
Možnost získat stipendium: ano
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ NEMO.pdf (2013,4 KB)
Školní řád: Školní+řád+ZŠ+NEMO 2018-2019.docx (45,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (405 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Preventivní programy:Zipyho kamarádi, Jablíkovi kamarádi
Domácí spolupráce : Město Říčany, policie ČR, Hasiči, záchranáři, Cesta integrace
Mezinárodní spolupráce: E-Twining, Little Edison, Extra Mille
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Extra třída (EDUin), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup dle potřeb jednotlivých žáků-doučování, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Dle potřeb učitele a žáků-plánovaná výuka
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, rukodělné, taneční, ICT, technické, hudební, společenské hry
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, zahrada, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, školní časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu:
IZO:181068818
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nad Bahnivkou 140
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 606 541 712
IZO:181037491
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 55
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: Pyramidáček, školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne