Zde může být obrázek školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Křenecká 52
Obec: Lhota
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 14
Ředitel:Mgr. Jarmila Dvořáková
Kontakt na školu Telefon: 739 047 470
Email: info@ttprimaryschool.eu
Web: http://www.tiptoes.cz
IČ:24256510
RED-IZO:691004854
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lesní 1595
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu:
IZO:181060647
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 98
Aktuální počet dětí: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.1. - 29.1.2021 (9:00 - 12:00, 14:30 - 17:00)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 7:30
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: jazykové
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Podpora je zajišťována spoluprací se speciálním pedagogem, asistenty pedagoga, školními asistenty a učiteli.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Královická 915
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu:
IZO:181043939
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 127
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.1. - 29.1. 2021 (9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, matematické, přírodovědné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, knihovna, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Školou pro demokracii
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Mezinárodní spolupráce: eTwinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Podpora probíhá působením speciálního pedagoga a karierního poradce na škole, dále školními asistenty, asistenty pedagoga, třídními učiteli i učiteli odborných předmětů.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, karierní poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Královická 915
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu:
IZO:181044587
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:30 - 8:15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13:00 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Královická 915
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu:
IZO:181044595
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne