Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pražská 931
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Ředitel:RNDr. Věra Svatošová
Kontakt na školu Telefon: 491 426 243
Email: svatosova@oanachod.cz
IČ:06668275
RED-IZO:691012415
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pražská 931
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Kontakt na školu:
IZO:102266271
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 822
Aktuální počet žáků: 362
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. a 4.prosince 2021, 20. ledna 2022
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné přijímací zkoušky 12. a 13. dubna 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: nultá hodina (výjimečně 6.55), první hodina 7.45 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: 04_SJ_vnitrni rad-1.docx (34,8 KB)
03_DM_vnitrni rad-1.docx (50,5 KB)
02_Mimoskolni_akce.doc (85 KB)
01_hodnoceni.doc (107 KB)
00_Skolni_rad_2021_leden_web.doc (170 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2020_2021_kraj.docx (150,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, plesy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, Veletrh fiktivních firem Klání žáků deváťáků - akce pro žáky ZŠ se zájmem o studium na škole
Domácí spolupráce : Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, stavební firmy v Náchodě a okolí, Finanční úřad - pobočka Náchod, Hospodářská komora KHK, Cech Malířů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, atd..
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Rozvrhy hodin: Rozvrh.docx (11,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pražská 931
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Kontakt na školu:
IZO:110029232
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 163
Počet ubytovaných žáků a studentů: 53
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1. 9. - do 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : 31. 8.
Úplata za ubytování (v Kč): 1400 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 111 Kč celodenní
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, turistické
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Raisova 85
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Kontakt na školu:
IZO:110200217
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30-40
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne