Logo školy

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 400
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:MgA. Filip Magram
Kontakt na školu Telefon: 221 434 711
Email: reditel@gmhs.cz
Web: www.gmhs.cz
IČ:70874204
RED-IZO:600001873
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 400
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 434 711
IZO:181033666
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 286
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.11.2019, 23.1.2020
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk, Hudební schopnosti a dovednosti
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 136, 207,175, 5, 9, 26, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ2017-2018.pdf (648 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, chemie, zeměpis, knihovna, dějepis, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, bazén, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 400
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 434 703
IZO:110001613