Logo školy

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 400
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:MgA. Filip Magram
Kontakt na školu Telefon: 221 434 701
Email: filip.magram@gmhs.cz
Web: www.gmhs.cz
IČ:70874204
RED-IZO:600001873
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 400
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 434 711
IZO:181033666
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 295
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2023, 25.1.2024
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk, Hudební schopnosti a dovednosti
Termín přijímacích zkoušek: 16.4., 17.4.2024 Jednotná přijímací zkouška pro víceletá gymnázia, školní přijímací zkouška - termín v jednání
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 136, 207,133, 175, 5, 9, 26, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, chemie, zeměpis, knihovna, dějepis, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, bazén, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání
Specifické formy podpory žákům: Podpora nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 400
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 434 703
IZO:110001613
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 740
Aktuální počet žáků: 701
Zahájení přijímání nových žáků: 27.5.2024
Ukončení přijímání nových žáků: 31.5.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Spádová oblast: obec s rozšířenou působností
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 136,175,133,207,9,15,26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Provoz zařízení (od - do): 07:00 - 20:00
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): Hudba
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, studium pro dospělé
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, soutěže, výjezdy do zahraničí
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace