Zde může být obrázek školy.

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Škola / charakteristika školy

Název školy:Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Adresa školy: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Ředitel:ThLic. Tomáš Biňovec
Kontakt na školu Telefon: 272 761 609
Email: beran@eapraha.cz
Fax: 272 761 609
Web: www.eapraha.cz
IČ:45247226
RED-IZO:600005429
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická
Typ zřizovatele:Církev

Střední škola

Adresa: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 761 609
Fax: 272 761 609
IZO:045247226
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 179
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.12.2018; 24.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, autobus č. 135
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hodin
Roční školné v Kč: 3000
Rozšířené informace o ročním školném: dálkové studium 2x3000
Stipendium:
Poslední výroční zpráva: VZ 16_17 Evangelická akademie.pdf (866,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, exkurze, plesy, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, vánoční, velikonoční bohoslužba
Certifikáty škol: Světová škola
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 761 609
Fax: 272 761 609
IZO:110026098
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 120
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, autobus 135
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 6000
Snížené školné: při výborném prospěchu
Poslední výroční zpráva: VZ 16_17 Evangelická akademie.pdf (866,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Sociální práce
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ne
Stravování: ano

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Adresa: Ulice: Hrusická 2537/7, Záběhlice
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu:
IZO:181084589