Zde může být obrázek školy.

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Škola / charakteristika školy

Název školy:Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Adresa školy: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Ředitel:ThLic. Tomáš Biňovec
Kontakt na školu Telefon: 272 761 609
Email: beran@eapraha.cz
Fax: 272 761 609
Web: www.eapraha.cz
IČ:45247226
RED-IZO:600005429
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická
Typ zřizovatele:Církev

Střední škola

Adresa: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 761 609
Fax: 272 761 609
IZO:045247226
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 150
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2019; 23.1.2020
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, autobus č. 135
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hodin
Roční školné v Kč: 3000
Rozšířené informace o ročním školném: dálkové studium 5600
Stipendium:
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád_znění od 28.5.2019.pdf (481,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 17_18 Evangelická akademie_final_uprava-fotky.docx (2712,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, zahradní slavnosti, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, vánoční, velikonoční bohoslužba
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Diakonie ČCE
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: metodická podpora a kozlutace se školským poradenským týmem
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní kaplan, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: prostřednictvím projektorů v učebnách
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 761 609
Fax: 272 761 609
IZO:110026098
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 32
Dny otevřených dveří (termíny): 2.12.2019; 23.1.2020
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, autobus 135
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 7200
Snížené školné: ne
Poslední výroční zpráva: VZ 17_18 Evangelická akademie_final_uprava-fotky.docx (2712,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Sociální práce
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: sociální práce
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ne
Stravování: ano

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Adresa: Ulice: Hrusická 2537/7, Záběhlice
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu:
IZO:181084589