Logo školy

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
Adresa školy: Ulice: U Libeňského zámku 1
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Ředitel:RNDr. Bc. František Kosina
Kontakt na školu Telefon: 266 199 750,73
Email: dvorak@gulz.cz
Web: http://www.gulz.cz
IČ:61387509
RED-IZO:600005933
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Libeňského zámku 1
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 821 615
Fax: 284 822 265
IZO:000336475
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 429
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.11. 2020, 3.12. 2020, 2.2. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro linka B, stanice Palmovka, tramvaj 3, 10, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.doc (113,2 KB)
Školní vzdělávací program: SVP GULZ_Vzdělání pro budoucnost.pdf (3130,8 KB)
GULZ_SVP-Osnova.pdf (1204 KB)
Školní řád: Školní řád GULZ 03 2014.docx (34,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ1213gulz_final.pdf (864,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, zeměpis, cizí jazyky, dějepis, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy příprava a organizace mezinárodní jazykové zkoušky FCE lyžařské výcvikové kurzy sportovně-turistické kurzy vzdělávací a poznávací zájezdy činnost pěveckého sboru školy dramatický kroužek klub mladých diváků středoškolské sportovní soutěže , besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : - spolupráce se sdružením Meta (sdružení pro příležitosti mladých migrantů) a s nez. organizací Sdružení pro integraci a migraci - podpora studia cizinců, kurzy češtiny, doučováním češtiny k MZk, tlumočníci na třídních schůzkách
Domácí spolupráce : - fakultní škola Pedagogické a Přírodovědecké fakulty UK v Praze, - spolupráce se základními školami s rozšířenou výukou cizích jazyků
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, španělský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: - spolupráce s PPP pro Prahu 7 a 8 (Glowackého) a Dyscentrem Praha, - výchovní poradci školy: poradenská, metodická a informační činnost, kariérní poradenství, - školní metodik prevence: prevence rizikového chování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: GULz rozvrh trid 2013_2014.htm (141,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, sportovní, ICT, zdravotnické, hudební, turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace