Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
Adresa školy: Ulice: Heroldovy sady 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Ředitel:Mgr. Richard Žert
Kontakt na školu Telefon: 271 742 313
Email: skola@heroldovysady.cz
Web: www.heroldovysady.cz
IČ:61385387
RED-IZO:600006573
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Heroldovy sady 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 742 313
Fax: 271 741 593
IZO:000638510
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 464
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 13, 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, sportovní dny
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Dle charakteru předmětu.
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka