Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
Adresa školy: Ulice: Heroldovy sady 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Ředitel:Mgr. Richard Žert
Kontakt na školu Telefon: 271 742 313
Email: skola@heroldovysady.cz
Web: www.heroldovysady.cz
IČ:61385387
RED-IZO:600006573
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Heroldovy sady 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 742 313
Fax: 271 741 593
IZO:000638510
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 464
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 13, 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Dle charakteru předmětu.
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka