Logo školy

Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 617
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Ředitel:PhDr. Jiří Vlček
Kontakt na školu Telefon: 311 512 035
Email: gvh@gvh.cz
Web: www.gvh.cz
IČ:47558458
RED-IZO:600006816
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 617
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 512 035
Fax: 311 512 957
IZO:047558458
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 349
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.11.2018
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12., 15.,16. a 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: C9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Zakladni_informace.doc (82,9 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací plán vyšší nástup od 2017 (1).pdf (1821,5 KB)
Školní vzdělávací plán vyšší nástup do 2016.pdf (1855,8 KB)
Školní vzdělávací plán nižší.pdf (1226,2 KB)
Školní řád: Skolni_2018_19.pdf (133,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyr_zprava_GVH_Horovice_2017_18_komprim.doc (17809,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, seznamovací kurzy, charitativní akce, divadelní představení, koncerty,..., tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Ukliďme si svět
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, Latina a španělština - kroužky, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákům s SPU, slabším a sociálně znevýhodněným žákům
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny