Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
Adresa školy: Ulice: Pod Vrchem 3421
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:PhDr. Ilona Němcová
Kontakt na školu Telefon: 315 625 652
Email: gjp@gjp-me.cz
Web: www.gjp-me.cz
IČ:49518917
RED-IZO:600007316
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Vrchem 3421
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 82
Kontakt na školu: Telefon: 315 625 652
Fax: 315 622 651
IZO:000068837
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 422
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12., 13. 4. 2021 čtyřleté gymnázium, 14., 15. 4. 2021 osmileté gymnázium
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 349, 369, 471
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: ulice Pod Vrchem
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce_2019_2022.pdf (153,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), Zvol si info (Zvol si info), Otevřená věda (AV ČR), Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, společenské hry, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, sportovní, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pod Vrchem 3421
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 82
Kontakt na školu: Telefon: 315 625 652
Fax: 315 622 651
IZO:110034805