Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
Adresa školy: Ulice: Pod Vrchem 3421
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:PhDr. Ilona Němcová
Kontakt na školu Telefon: 315 648 063
Email: gjp@gjp-me.cz
Web: www.gjp-me.cz
IČ:49518917
RED-IZO:600007316
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Vrchem 3421
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 82
Kontakt na školu: Telefon: 315 625 652
IZO:000068837
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 463
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 11. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. - 14. 4., 17. - 18. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 349, 369, 471
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: ulice Pod Vrchem
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce_2022.pdf (321 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Zvol si info (Zvol si info), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), Studentská Agora (Agora CE)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, programování/robotika, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, ICT, jazykové, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pod Vrchem 3421
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 82
Kontakt na školu: Telefon: 315 625 652
IZO:110034805