Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Říčany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Říčany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 1
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Zuzana Pokorná
Kontakt na školu Telefon: 323 602 046
Email: rs@gyri.cz
Web: www.gyri.cz
IČ:61388572
RED-IZO:600007766
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 1
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 602 046
IZO:108052958
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 2. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15.4 2024 čtyřletý obor, 16.4 a 17.4.2023 osmiletý obor
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 385, 303, 469, S9, 428, 494
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, španělský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti