Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Říčany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Říčany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 1
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Zuzana Pokorná
Kontakt na školu Telefon: 323 602 046
Email: rs@gyri.cz
Web: www.gyri.cz
IČ:61388572
RED-IZO:600007766
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 1
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 602 046
IZO:108052958
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 31. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 385, 303, 469, S9, 428, 494
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, sportovní areál (atletika), bazén, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Certifikáty škol: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, bruslení, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli