Zde může být obrázek školy.

Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Horská 167
Obec: Liberec 17
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Ředitel:Ing. Roman Bečka
Kontakt na školu Telefon: 482 360 661
Email: spsn@iol.cz
Web: www.skolakaterinky.cz
IČ:25016181
RED-IZO:600010601
Zřizovatel:Mgr. Václav Tichý
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Horská 167
Obec: Liberec 17
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Kontakt na školu: Telefon: 482 725 090
Fax: 485 121 062
IZO:110025202
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: večerní, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 490
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 2., 9. 2., 14. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 18, 13, 53
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Školné v učebních oborech a nástavbě se neplatí, v oboru Záchranářství 1300 měsíčně
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Jak se rodí řemeslo, Bydlení a design, plesy, sportovní dny, výlety, exkurze, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : bezpečnostní složky
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání, turistika, cyklistický kurz, speciální výcvikové kurzy
Specifické formy podpory žákům: ANO
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, chovatelské
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Horská 167
Obec: Liberec 17
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Kontakt na školu: Telefon: 482 725 090
Fax: 485 121 062
IZO:110025229
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Horská 167
Obec: Liberec 17
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Kontakt na školu: Telefon: 482 726 225
Fax: 485 121 062
IZO:110025211