Logo školy

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 1075
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Ředitel:PaedDr. Miroslav Řebíček
Kontakt na školu Telefon: 415 740 592
Email: reditel@gymnaziumzatec.cz
Web: http://www.gymnaziumzatec.cz
IČ:61357278
RED-IZO:600010953
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 1075
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 740 592
IZO:061357278
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 370
Aktuální počet žáků: 305
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.11.2014 a 29.11.2014, dále 14.1.2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: podle termínů projektu testování PZ
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 06,45
Začátek první vyučovací hodiny: 08,00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Strategie rozvoje školy 2012_2016.pdf (88,5 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_vyšší_finále_25_8__2014.pdf (1310,9 KB)
ŠVP_nižší_finále_25_8_2014.pdf (1105,7 KB)
Školní řád: školní řád od 1_9_2014.pdf (139,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2013_2014_finále_19_8.pdf (451,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, dějepis, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, sportovní kurzy v zahraničí - lyže Rakousko, voda Chorvatsko
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém