Logo školy

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čs. dobrovolců 11
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Ředitel:RNDr. Zdeněk Bergman
Kontakt na školu Telefon: 417 813 081
Email: bergman@gymtce.cz
Web: www.gymtce.cz
IČ:61515451
RED-IZO:600011216
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. dobrovolců 11
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 813 081
Fax: 417 813 053
IZO:000081922
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 799
Dny otevřených dveří (termín/y): Vždy 2. sobotu v prosinci
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Dle rozhodnutí MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Alejní: MHD 1, 4, 5, 7, 10; Integrovaný dopravní sytém 485, 486, 488, 491, 492, 803
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Bergman - dlouhodobá koncepce GT.pdf (239 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_ZV_GT_2020.pdf (2835,5 KB)
SVP_GV_GT_2020.pdf (1435 KB)
Školní řád: 19 Školní řád 2019.pdf (577,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019-20.pdf (2880,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Výuka hlavních předmětů ve skupinách pro talentované.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické, přírodovědné, společenské hry, sportovní, literárně-dramatické, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace