Logo školy

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Smiřických 740
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Ředitel:Mgr. Dana Jarolímová
Kontakt na školu Telefon: 491 426 893
Email: djarolimova@amnachod.cz
Web: www.academiamercurii.cz
IČ:62028561
RED-IZO:600012271
Zřizovatel:Ing. Anna Ptáčková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Smiřických 740
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 426 893
Fax: 491 426 893
IZO:108024148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 146
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Náchod - Plhov, zastávka autobusu
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: školné lze platit měsíčně 1500,-Kč
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní řád: Priloha_c_2_Bezpecnost_2020-2021.doc (97,3 KB)
Příloha_č_1_Klasifikační_řád_2020-2021.docx (27,4 KB)
ŠKOLNÍ_ŘÁD_2020-2021.docx (38,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_za_školní_rok_2019-2020.pdf (16121,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - jazykové, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : člen sítě UNESCO, Junior Achievement, ERASMUS+, Můžeš podnikat
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Zámky:Náchod, Kynžvart, Bečov nad Teplou, Horšovský Týn, Lednice, Kratochvíle, Buchlovice, Bouzov, Hrádek u Nechanic; Klášter Bechyně; pevnost Josefov; Barunčina škola v České Skalici; Informační centrum v Novém Městě nad Metují
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Bezbariérová škola pro žáky s tělesným postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka