Logo školy

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Smiřických 740
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Ředitel:Mgr. Dana Jarolímová
Kontakt na školu Telefon: 491 426 893
Email: djarolimova@amnachod.cz
Web: www.academiamercurii.cz
IČ:62028561
RED-IZO:600012271
Zřizovatel:Mgr. Dana Jarolímová a Bc. Sarah Sharplesová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Smiřických 740
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 426 893
IZO:108024148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. - 26. 11. 2022, 13. 12. 2022, 13. - 14. 1. 2023, 7. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Náchod - Plhov, zastávka autobusu
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: školné lze platit měsíčně 1500,-Kč
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní řád: Priloha_c_2_Bezpecnost_2021-2022.doc (93,2 KB)
Příloha_č_1_Klasifikační_řád_2022-2023 .docx (25,7 KB)
ŠKOLNÍ_ŘÁD_2022-2023 .docx (37,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_2021_22.pdf (5016,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : člen sítě UNESCO, Junior Achievement, ERASMUS+, Můžeš podnikat
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Zámky:Náchod, Kynžvart, Bečov nad Teplou, Horšovský Týn, Lednice, Kratochvíle, Buchlovice, Bouzov, Hrádek u Nechanic; Klášter Bechyně; pevnost Josefov; Barunčina škola v České Skalici; Informační centrum v Novém Městě nad Metují
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Bezbariérová škola pro žáky s tělesným postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka