Logo školy

Gymnázium Vysoké Mýto

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Vysoké Mýto
Adresa školy: Ulice: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto-Město
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Ředitel:Mgr. Blanka Kysilková
Kontakt na školu Telefon: 465 424 342
Email: reditel@gvmyto.cz
Web: http://www.gvmyto.cz
IČ:49314645
RED-IZO:600013073
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto-Město
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 424 342
IZO:000401072
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 322
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: JPZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, zahraniční jazykové zájezdy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: jazykové, programování/robotika, přírodovědné, technické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce