Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vejrostova 2
Obec: Brno - Bystrc
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Ředitel:Mgr. Petr Šurek
Kontakt na školu Telefon: 546 214 930
Email: sekretariat@gyby.cz
Web: www.gyby.cz
IČ:60555211
RED-IZO:600013863
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vejrostova 2
Obec: Brno - Bystrc
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 214 930
Fax: 546 215 157
IZO:060555211
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 832
Aktuální počet žáků: 706
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. 2021, 13. 4. 2021, 14. 4. 2021, 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 1, autobus E50, 52
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, dějepis, zeměpis, fyzika, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, výlety
Zapojení ve specifických programech : Světová škola, Do světa!
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : partnerství s Masarykovou univerzitou
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vejrostova 2
Obec: Brno - Bystrc
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 214 930
Fax: 546 215 157
IZO:110023153