Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vejrostova 2
Obec: Brno - Bystrc
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Ředitel:Mgr. Petr Šurek
Kontakt na školu Telefon: 546 214 930
Email: sekretariat@gyby.cz
Web: www.gyby.cz
IČ:60555211
RED-IZO:600013863
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vejrostova 2
Obec: Brno - Bystrc
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 214 930
IZO:060555211
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 832
Aktuální počet žáků: 706
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, cizí jazyk, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. 2021, 13. 4. 2021, 14. 4. 2021, 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, turniket, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 1, autobus E50, 52
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, hudební výchova, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Světová škola, Do světa!
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : partnerství s Masarykovou univerzitou
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, latinský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vejrostova 2
Obec: Brno - Bystrc
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 214 930
IZO:110023153