Zde může být obrázek školy.

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy

Název školy:I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Mendlovo náměstí 1/4, Staré Brno
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Ředitel:Mgr. Vladimíra Dolenská
Kontakt na školu Telefon: 541 219 995
Email: reditelstvi@skolskykomplex.cz
Fax: 541 219 995
Web: www.skolskykomplex.cz
IČ:25546210
RED-IZO:600013898
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Voroněžská 5
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 994
Fax: 541 219 995
IZO:171104773

Základní škola

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. 1/3,4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 214 465
Fax: 541 219 995
IZO:151028788
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 392
Aktuální počet žáků: 153
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 3. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8.55
Roční školné v Kč: 48000
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci a žáci se specifickými poruchami učení
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Střední škola

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. 1/3,4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 214 465
Fax: 541 219 995
IZO:046315284
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 992
Aktuální počet žáků: 277
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4., 15.4, 16.4., 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Mendlova náměstí
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace

Školní družina

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. 1/ 3,4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 994
Fax: 541 219 995
IZO:181014921

Školní klub

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. 1/ 3,4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 994
Fax: 541 219 995
IZO:181014912