Zde může být obrázek školy.

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Školy 39
Obec: Zastávka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Ředitel:Mgr. Libor Hejda
Kontakt na školu Telefon: 546 411 023
Email: email@gzastavka.cz
Web: www.gzastavka.cz
IČ:49459899
RED-IZO:600013987
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Školy 39
Obec: Zastávka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Kontakt na školu: Telefon: 546 411 023
IZO:102191573
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 327
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13.,14.,17., 18. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: IDS JMK
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce Gymnázia TGM 2018-2023.pdf (585,9 KB)
Školní vzdělávací program: G_TGM_Zastávka-ŠVP-6letý-S2-S6.pdf (3258,7 KB)
G_TGM_Zastávka-ŠVP-6letý-S1.pdf (3101,3 KB)
G_TGM_Zastávka-ŠVP-4letý-C2-C4-1.pdf (3258,7 KB)
G_TGM_Zastávka-ŠVP-4letý-C1.pdf (2697,2 KB)
Školní řád: školní řád platný od 1. 9. 2020.pdf (723,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, p. o. za školní rok 2021-2022.pdf (1180,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : MU Brno, VUT Brno, Mendelu Brno
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Školy 39
Obec: Zastávka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Kontakt na školu: Telefon: 546 411 023
IZO:108010201