Logo školy

Střední průmyslová škola Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Zlín
Adresa školy: Ulice: třída Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Ing. Radomír Nedbal
Kontakt na školu Telefon: 577 005 311
Email: reditel@spszl.cz
Web: http://www.spszl.cz
IČ:00559482
RED-IZO:600014355
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 762 47
Kontakt na školu: Telefon: 577 005 311
IZO:102319995
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 865
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2022; 26. 11. 2022, 31. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 13. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 (7.10)
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021_2022.pdf (1163,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy, výlety
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Pro žáky oboru Elektrotechnika - Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: tř. Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 762 47
Kontakt na školu: Telefon: 577 005 311
IZO:103279806