Logo školy

Střední průmyslová škola Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Zlín
Adresa školy: Ulice: třída Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Ing. Radomír Nedbal
Kontakt na školu Telefon: 577 005 311
Email: reditel@spszl.cz
Web: http://www.spszl.cz
IČ:00559482
RED-IZO:600014355
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 762 47
Kontakt na školu: Telefon: 577 005 311
Fax: 577 005 311
IZO:102319995
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 858
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2021; 27. 11. 2021, 1. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 13. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 (7.10)
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ SPS Zlin 20-21.pdf (1601,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Pro žáky oboru Elektrotechnika - Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: tř. Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 762 47
Kontakt na školu: Telefon: 577 005 311
Fax: 577 005 311
IZO:103279806