Logo školy

Střední průmyslová škola Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Zlín
Adresa školy: Ulice: třída Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Ing. Radomír Nedbal
Kontakt na školu Telefon: 577 005 311
Email: reditel@spszl.cz
Web: http://www.spszl.cz
IČ:00559482
RED-IZO:600014355
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 762 47
Kontakt na školu: Telefon: 577 005 311
Fax: 577 005 311
IZO:102319995
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 888
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2018; 24. 11. 2018, 5. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 (7.10)
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ SPS Zlin 17-18_s_ucebnimy_plany.pdf (1998,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Pro žáky oboru Elektrotechnika - Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, technické, jazykové, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: tř. Tomáše Bati 4187
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 762 47
Kontakt na školu: Telefon: 577 005 311
Fax: 577 005 311
IZO:103279806