Logo školy

Střední průmyslová škola Otrokovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Otrokovice
Adresa školy: Ulice: tř. T. Bati 1266
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Ředitel:Mgr. Libor Basel, MBA
Kontakt na školu Telefon: 577 925 303
Mobil: 731 645 941
Email: skola@spsotrokovice.cz
Web: www.sosotrokovice.cz
IČ:00128198
RED-IZO:600014495
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. T. Bati 1266
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 925 303
Fax: 577 925 303
IZO:108040895
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 2., 20. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 2. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 55
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: konzultační hodiny
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: studentský klub
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Zařízení pro další vzdělávání ped.prac.
Adresa: Ulice: tř. T. Bati 1266
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 925 303
Fax: 577 925 303
IZO:151008884
Domov mládeže
Adresa: Ulice: tř. T. Bati 1266
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 925 303
Fax: 577 925 303
IZO:110029887
Školní jídelna
Adresa: Ulice: tř. T. Bati 1266
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 925 303
Fax: 577 925 303
IZO:110029909
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U letiště 1583
Obec: Otrokovice - Kvítkovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 925 303
Fax: 577 925 303
IZO:150077424
Středisko služeb školám
Adresa: Ulice: tř. T. Bati 1266
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 925 303
Fax: 577 925 303
IZO:061704491