Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Adresa školy: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Ředitel:Mgr. Pavel Hrabina
Kontakt na školu Telefon: 577 006 452
Email: souvk@souvk.cz
Fax: 577 006 452
Web: www.souvk.cz
IČ:00054771
RED-IZO:600014517
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 452
Fax: 577 006 452
IZO:107870801
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 208
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 10. 2018 8:00 – 17:00, 9. 11. 2018 8:00 – 15:00, 10.11. 2018 9:00 – 12:00, 18.1.2019 8:00 – 14:00, 15.2.2019 8.00 -14.00 hodin
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, test všeobecných studijních předpokladů, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Vize_SOU_Valašské Klobouky-1.pdf (918,3 KB)
Školní vzdělávací program: 2013_svp_zednik_s_platnosti_od_1_9_2013_c_j.pdf (707,2 KB)
2013_SVP_OZS_platný_od_1_9_2013_c_j.pdf (883,1 KB)
2013_SVP_Malir_a_lakyrnik_1_9_2013_s_cj.pdf.pdf (678,7 KB)
2013_SVP_Kuchar-cisnik_k_1_9_2013_c_j.pdf (1074,4 KB)
2013_SVP_Automechanik_k_1_9_2013.pdf (847,2 KB)
Školní řád: Školní řád od 12.1.2018.pdf (783,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2017- 2018.pdf (1393,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, Pravidelné exkurze: Hyunday Motors Nošovice, Tatra Kopřivnice, Autotec Brno, Autosalon Brno, Techagro Brno, Salima Brno, ZOO Lešná, Ekofarma Vrbětice, Pivovar Hrádek, Pivovar Uherský Brod, "Podzimní Vídeň". Návštěvy: Okresní soud Vsetín, Krajský soud Zlín, Úřad práce Zlín, hotely a gastronomická zařízení v Luhačovicích, divadelní představení v Uherském Hradišti a ve Zlíně Besedy s podnikateli. Družební sportovní dny s SOŠ Pruské (Slovenská republika). Zahraniční stáže: Itálie,Anglie, Německo
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Junior Talents(SRN), Mléko do škol,Zelená škola, IROP,KAP,ŠAP
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Adaptační kurz, Zahraniční jazykové stáže Vídeň, Osvětim, odborná stáž oboru Podnikání Praha, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga na Domově mládeže, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečská škola, rekvalifikační kurzy, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: neomezený přístup po 24 hod(Domov mládeže a Internát-ubytovaní žáci), Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, rukodělné, přírodovědné, společenské hry, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, Stručný přehled akcí: - pořádáme turnaje ve stolním fotbálku, kulečníku, stolním tenise, florbalu, badmintonu - za příznivého počasí společně posedíme u táboráku - během školního roku provádíme úklid okolo Domova mládeže a Internátu - pořádáme informační a poznávací procházky s cílem poznat město Valašské Klobouky a jeho malebné okolí - spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením „KamPak?“ - pořádáme pravidelná skupinová setkání - aktivně se účastníme akce „Den Země“ - spolupráce s klubem nízkoprahového zařízení "Kam Pak" ve Valašských Kloboukách - spolupráce s TOPklubem Valašské Klobouky - pravidelná setkávání na DM a Internátě cca jednou za týden - pravidelné organizování a účast na přednáškách a besedách různého (aktuálního) zaměření - organizování naplánovaných exkurzí do okolí zahraniční odborné stáže žáků, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Internát

Adresa: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 465
Fax: 577 320 570
IZO:110030192

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 465
Fax: 577 006 452
IZO:110017218

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 456
Fax: 577 320 739
IZO:110017200
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano