Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Adresa školy: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Ředitel:Mgr. Pavel Hrabina
Kontakt na školu Telefon: 577 006 452
Email: podatelna@souvk.cz
Web: www.souvk.cz
IČ:00054771
RED-IZO:600014517
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 452
IZO:107870801
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 204
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 10. 2020 8:00 – 17:00, 6. 11. 2020 8:00 – 15:00, 7. 11. 2020 9:00 – 12:00, 15. 1. 2021 8:00 – 14:00, 12. 2. 2021 8:00 -14:00 hodin
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Vize_SOU_Valašské Klobouky-1.pdf (918,3 KB)
Školní vzdělávací program: 2013_svp_zednik_s_platnosti_od_1_9_2013_c_j.pdf (707,2 KB)
2013_SVP_OZS_platný_od_1_9_2013_c_j.pdf (883,1 KB)
2013_SVP_Malir_a_lakyrnik_1_9_2013_s_cj.pdf.pdf (678,7 KB)
2013_SVP_Kuchar-cisnik_k_1_9_2013_c_j.pdf (1074,4 KB)
2013_SVP_Automechanik_k_1_9_2013.pdf (847,2 KB)
Školní řád: Školní řád SOUVK 2020_2021.pdf (340,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava nová 2019-2020_hotova.pdf (301,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, Pravidelné exkurze: Hyunday Motors Nošovice, Tatra Kopřivnice, Autotec Brno, Autosalon Brno, Techagro Brno, Salima Brno, ZOO Lešná, Ekofarma Vrbětice, Pivovar Hrádek, Pivovar Uherský Brod, "Podzimní Vídeň". Návštěvy: Okresní soud Vsetín, Krajský soud Zlín, Úřad práce Zlín, hotely a gastronomická zařízení v Luhačovicích, divadelní představení v Uherském Hradišti a ve Zlíně Besedy s podnikateli. Družební sportovní dny s SOŠ Pruské (Slovenská republika). Zahraniční stáže: Itálie,Anglie, Německo, Maďarsko
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Junior Talents(SRN), Mléko do škol, Zelená škola, IROP, KAP, ŠAP
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, Adaptační kurz, Zahraniční jazykové stáže Vídeň, Osvětim, odborná stáž oboru Podnikání Praha
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga na Domově mládeže
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, Svářečská škola, rekvalifikační kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, neomezený přístup po 24 hod(Domov mládeže a Internát-ubytovaní žáci)
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, taneční, společenské hry, turistické, rukodělné, zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, zahrada, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, Stručný přehled akcí: - pořádáme turnaje ve stolním fotbálku, kulečníku, stolním tenise, florbalu, badmintonu - za příznivého počasí společně posedíme u táboráku - během školního roku provádíme úklid okolo Domova mládeže a Internátu - pořádáme informační a poznávací procházky s cílem poznat město Valašské Klobouky a jeho malebné okolí - spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením „KamPak?“ - pořádáme pravidelná skupinová setkání - aktivně se účastníme akce „Den Země“ - spolupráce s klubem nízkoprahového zařízení "Kam Pak" ve Valašských Kloboukách - spolupráce s TOPklubem Valašské Klobouky - pravidelná setkávání na DM a Internátě cca jednou za týden - pravidelné organizování a účast na přednáškách a besedách různého (aktuálního) zaměření - organizování naplánovaných exkurzí do okolí zahraniční odborné stáže žáků
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Internát
Adresa: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 465
IZO:110030192
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 25
Počet ubytovaných dětí a žáků: 14
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 12:30 - 22:00, 22:00 - 8:00
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Úplata za stravování (v Kč): 1700
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, společenské hry, turistické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, Wifi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky, rodičovské schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 465
IZO:110017218
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 45
Počet ubytovaných žáků a studentů: 25
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 12:30 - 22:00, 22:00 - 8:00
Termín pro podání přihlášky : 30. června
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Úplata za stravování (v Kč): 1700
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, společenské hry, turistické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Brumovská 456
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 006 456
IZO:110017200
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano