Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Adresa školy: Ulice: Hradecká 235
Obec: Telč
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 56
Ředitel:Mgr. Bc. Lenka Procházková
Kontakt na školu Telefon: 567 584 551
Email: prochazkova@gymnsostelc.cz
Web: www.gymnsostelc.cz
IČ:60545941
RED-IZO:600014754
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradecká 235
Obec: Telč
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 56
Kontakt na školu: Telefon: 567 584 551
IZO:108047750
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 399
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 12. 2020 - Burza škol online; individuální návštěvy po telefonické domluvě (dle epidemické situace)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna pro 9.třídy, 14. a 15. dubna pro 5.třídy
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP_GOB_2020.pdf (3123,4 KB)
ŠVP_SOŠ_2020.pdf (2771,2 KB)
Školní řád: Dodatek_SR.pdf (1345,4 KB)
SkoniRad2016pravidla_hodnoceni.pdf (362,7 KB)
Školní řád GOB a SOŠ 2019 upr1_bez pravidel.pdf (218,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VyrZpr_2019_2020_26_upr4(1).pdf (2117,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, plesy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Škola přátelská dětem s alergií a astmatem
Certifikáty škol: Certifikát Důvěryhodná firma 2015 Cambridge English - Exam Preparation Centre
Domácí spolupráce : Městský úřad Telč, Krajský úřad Kraje Vysočina
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce s CET AV ČR pro talentované studenty, Nepovinná matematika pro nastupující studenty
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Při výuce ve všech předmětech a učebnách.
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hradecká 235
Obec: Telč
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 56
Kontakt na školu: Telefon: 567 584 551
IZO:150011431
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano