Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Adresa školy: Ulice: Hradecká 235
Obec: Telč
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 56
Ředitel:Mgr. Bc. Lenka Procházková
Kontakt na školu Telefon: 567 584 551
Email: prochazkova@gymnsostelc.cz
Web: www.gymnsostelc.cz
IČ:60545941
RED-IZO:600014754
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradecká 235
Obec: Telč
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 56
Kontakt na školu: Telefon: 567 584 551
Fax: 567 213 002
IZO:108047750
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 399
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 12. 2020 - Burza škol online; individuální návštěvy po telefonické domluvě (dle epidemické situace)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna pro 9.třídy, 14. a 15. dubna pro 5.třídy
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP_GOB_2020.pdf (3123,4 KB)
ŠVP_SOŠ_2020.pdf (2771,2 KB)
Školní řád: Dodatek_SR.pdf (1345,4 KB)
SkoniRad2016pravidla_hodnoceni.pdf (362,7 KB)
Školní řád GOB a SOŠ 2019 upr1_bez pravidel.pdf (218,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VyrZpr_2019_2020_26_upr4(1).pdf (2117,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Škola přátelská dětem s alergií a astmatem
Certifikáty škol: Certifikát Důvěryhodná firma 2015 Cambridge English - Exam Preparation Centre
Domácí spolupráce : Městský úřad Telč, Krajský úřad Kraje Vysočina
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce s CET AV ČR pro talentované studenty, Nepovinná matematika pro nastupující studenty
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Při výuce ve všech předmětech a učebnách.
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hradecká 235
Obec: Telč
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 56
Kontakt na školu: Telefon: 567 584 551
Fax: 567 213 002
IZO:150011431
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano