Zde může být obrázek školy.

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Koperníkova 1429
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:MVDr. Blanka Havlová
Kontakt na školu Telefon: 573 338 932
Email: vetkm@vetkm.cz
Web: www.vetkm.cz
IČ:63459086
RED-IZO:600015076
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Koperníkova 1429
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 31
Kontakt na školu: Telefon: 573 338 932
Fax: 573 338 932
IZO:102519986
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 357
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12,6.12.2014;16. 1.2015; 17.1.2015
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4 a 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, biologie, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : Zoo Lešná, hřebčín Napajedla, útulek pro psy KM, ranč Kvasice, ZŠ Břest, Břest 61, 768 23, ZŠ Slovan, Zeyerova 3354/2, 767 01 Kroměříž, ZŠ Zachar Albertova 4062, 767 01 Kroměříž, 3. ZŠ Holešov Družby 329, 769 01 Holešov,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, Latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Štěchovice
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 31
Kontakt na školu: Telefon: 573 338 930
Fax: 573 338 932
IZO:108041336
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Štěchovice
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 31
Kontakt na školu: Telefon: 573 338 932
Fax: 573 338 932
IZO:103207554