Zde může být obrázek školy.

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Koperníkova 1429/22
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:MVDr. Blanka Havlová
Kontakt na školu Telefon: 573 338 932
Email: vetkm@vetkm.cz
Web: www.vetkm.cz
IČ:63459086
RED-IZO:600015076
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Koperníkova 1429/22
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 31
Kontakt na školu: Telefon: 573 338 932
Fax: 573 338 932
IZO:102519986
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 357
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4 a 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : SVÚ Olomouc, Zoo Lešná, Ostrava, VFU Brno, hřebčín Napajedla, útulek pro psy KM, ranč Kvasice, ZŠ Břest, Břest 61, 768 23, ZŠ Slovan, Zeyerova 3354/2, 767 01 Kroměříž, ZŠ Zachar Albertova 4062, 767 01 Kroměříž, 3. ZŠ Holešov Družby 329, 769 01 Holešov,
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, Latina, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, přírodovědné, jazykové, rukodělné, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému:
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Štěchovice
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 31
Kontakt na školu: Telefon: 573 338 930
Fax: 573 338 932
IZO:108041336
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Štěchovice
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 31
Kontakt na školu: Telefon: 573 338 932
Fax: 573 338 932
IZO:103207554