Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Adresa školy: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 02
Ředitel:Mgr. František Dubský
Kontakt na školu Telefon: 568 408 051
Email: skola@gymsosmb.cz
Fax: 568 408 050
Web: gymsosmb.cz
IČ:60418427
RED-IZO:600015335
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 19
Kontakt na školu: Telefon: 568 408 051
Fax: 568 408 050
IZO:044065485
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 193
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Leták noviny_2018.doc (724,5 KB)
Školní vzdělávací program: Učební plán ŠVP_VSČ_SM 347_2018.pdf (206,1 KB)
Učební plán ŠVP_SČ_SM 348_2018.pdf (222,7 KB)
Učební plán ŠVP_G6_SM 360_2018.pdf (451,1 KB)
Učební plán ŠVP_G4_SM 200_2009.pdf (25,8 KB)
Školní řád: SM 308_2015 Školní řád.pdf (335,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018_19.pdf (1218,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, ICT, chemie, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, hudební, Socioklub - práce s tělesně a mentálně postiženými, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 19
Kontakt na školu: Telefon: 568 408 051
Fax: 568 408 051
IZO:150025645