Logo školy

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Adresa školy: Ulice: Nádražní 760
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 01
Ředitel:PaedDr. Milan Hanák
Kontakt na školu Telefon: 566 552 920
Email: reditel@gybnp.cz
Web: www.gybnp.cz
IČ:48895466
RED-IZO:600016005
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 760
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 12
Kontakt na školu: Telefon: 566 552 920
Fax: 566 552 310
IZO:102943486
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 324
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.11.2014 a 27.2.2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 22.4. a 23.4. 2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje a řízení školy - nová.doc (57,3 KB)
Školní vzdělávací program: svp_gybnp_8let_4verze.pdf (5317,8 KB)
Školní řád: Školní řád_2013 - 2014 po inspekci.doc (242,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr-zprava-2013b.pdf (4567,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, Majáles, Adventní dílna,Den studentstva, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Škola pro udržitelný život
Domácí spolupráce : Červený kříž, Hasičský záchranný sbor
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci - učebnice zdarma, talentovaní - individuální studijní program
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nádražní 760
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 12
Kontakt na školu: Telefon: 566 552 920
Fax: 566 552 310
IZO:110250796