Logo školy

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Adresa školy: Ulice: Nádražní 760
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 01
Ředitel:PaedDr. Milan Hanák
Kontakt na školu Telefon: 566 552 920
Email: reditel@gybnp.cz
Web: www.gybnp.cz
IČ:48895466
RED-IZO:600016005
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 760
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 12
Kontakt na školu: Telefon: 566 552 920
IZO:102943486
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 319
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2021 a 7.3.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 22.4. a 23.4. 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Bystřice n.P.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje a řízení školy - nová.doc (57,3 KB)
Školní vzdělávací program: svp_gybnp_8let_4verze.pdf (5317,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2020 - 2021.doc (249,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyr-zprava-2018-19.pdf (4381,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, exkurze, Majáles, Adventní dílna,Den studentstva
Zapojení ve specifických programech : Škola pro udržitelný život
Domácí spolupráce : Červený kříž, Hasičský záchranný sbor
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Heuréka (MFF UK), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci - učebnice zdarma, talentovaní - individuální studijní program
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nádražní 760
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 12
Kontakt na školu: Telefon: 566 552 920
IZO:110250796