Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Smetanův okruh 19/2
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Ředitel:Mgr. Vladimír Schreier
Kontakt na školu Telefon: 554 610 664
Email: sekretariat@gym-krnov.cz
Web: gymnaziumkrnov.cz
IČ:00601349
RED-IZO:600016056
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Smetanův okruh 19/2
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 610 664
IZO:000601349
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 340
Dny otevřených dveří (termín/y): ano
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): příprava žáků na FCE, DELF dobročinná činnost - Srdíčkové dny, kytičkový den, dobrovolnické centrum účast v soutěžích a oborových olympiádách, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : program Kvalita
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, španělský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovně-turistický kurz
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Studentská Agora (Agora CE), Storytelling (Storytelling), Čtení pomáhá (Martin Roman), Zvol si info (Zvol si info), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: reedukační péče, péče o mimořádně nadané žáky, doučování v rámci projektu Šablony pro SŠ, IVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: připojení ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, literárně-dramatické, hudební, jazykové, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva