Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 34
Obec: Rýmařov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 795 01
Ředitel:Mgr. Zdena Kovaříková
Kontakt na školu Telefon: 554 721 150
Email: info@gymsosrym.cz
Web: www.gymsosrym.cz
IČ:00601331
RED-IZO:600016188
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 34
Obec: Rýmařov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 795 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 721 150
Fax: 554 721 160
IZO:000601331
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 760
Aktuální počet žáků: 368
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. listopad 2018, listopad 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4., 15.4., 16.4., 17.4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: není v městečku
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin, učební obory od 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Školní akční plán 2017-2019 Gymnázium a SOŠ Rýmařov.pdf (1215,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_OZS platný od 1. 9.2018.pdf (2857,7 KB)
ŠVP_GR_vyšší gymnázium_platný od 1.9.2017.doc (2935,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva o činnosti za rok 2017_2018 .pdf (2291,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, biologie, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Laborky,
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Divadelní 14
Obec: Rýmařov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 795 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 211 340
IZO:110016823
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Divadelní 14
Obec: Rýmařov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 795 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 230 185
IZO:108012778