Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 794
Obec: Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Ředitel:PaedDr. Miroslav Bialoń
Kontakt na školu Telefon: 596 014 560
Email: sekretariat@gym-bohumin.cz
Web: www.gym-bohumin.cz
IČ:62331205
RED-IZO:600016455
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 794
Obec: Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 014 560
IZO:000601527
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 327
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.1.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. dubna 2023 (čtyřleté), 17.- 18. dubna 2023 (osmileté)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.doc (226,3 KB)
Školní řád: školní řád 2022-2023.doc (251,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020-2021.docx (2981,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, ledová plocha, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Škola udržitelného rozvoje 1. stupně
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : -
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků postižených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace