Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 794
Obec: Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Ředitel:PaedDr. Miroslav Bialoń
Kontakt na školu Telefon: 596 014 560
Email: sekretariat@gym-bohumin.cz
Web: www.gym-bohumin.cz
IČ:62331205
RED-IZO:600016455
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 794
Obec: Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 014 560
Fax: 596 014 559
IZO:000601527
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 321
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna 2019 (čtyřleté), 16.- 17. dubna 2019 (osmileté)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: školní řád 2018-19.doc (245,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-2018.pdf (3383,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Škola udržitelného rozvoje 1. stupně
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : -
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků postižených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace