Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 794
Obec: Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Ředitel:PaedDr. Miroslav Bialoń
Kontakt na školu Telefon: 596 014 560
Email: sekretariat@gym-bohumin.cz
Web: www.gym-bohumin.cz
IČ:62331205
RED-IZO:600016455
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 794
Obec: Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 014 560
Fax: 596 014 559
IZO:000601527
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 327
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.1.2021 online
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna 2021 (čtyřleté), 14.- 15. dubna 2021 (osmileté)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.doc (226,3 KB)
Školní řád: školní řád 2020-21.doc (249,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019-2020.pdf (1736,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Škola udržitelného rozvoje 1. stupně
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : -
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků postižených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva