Zde může být obrázek školy.

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Gustava Klimenta 493/3, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:Ing. Monika Kocháňová
Kontakt na školu Telefon: 596 912 198
Email: profesor@jazgym.cz
Web: www.jazgym.cz
IČ:61989011
RED-IZO:600017443
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: G. Klimenta 493
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 912 198
Fax: 596 910 081
IZO:000850047
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 521
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 11. 2018, 16. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4., 15.4., 16.4., 17.4. 2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 45, 40
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: studentům od 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 0. hodina = 7.05 hod., 1. hod = 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Evropský plán rozvoje školy.pdf (485,5 KB)
Školní vzdělávací program: DODATEK_č.2 ŠVP JGPT, integrace,1.9.2016.pdf (448,1 KB)
Dodatek k ŠVP šk. rok 2015-16.pdf (191,3 KB)
ŠVP - Gymnázium s rozšřenou výukou cizích jazyků.pdf (1638,4 KB)
ŠVP - Jazykové gymnázium čtyřleté.pdf (2063,5 KB)
ŠVP - Jazykové gymnázium šestileté.pdf (2084,7 KB)
Školní řád: Příloha_č.1_školního_řádu_JGPT_2018_2019.pdf (363,1 KB)
Školní_řád_JGPT_2018_2019.pdf (351,8 KB)
Poslední výroční zpráva: JGPT_Výroční zpráva za šk_rok_2017_2018.pdf (3112,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy
Domácí spolupráce : Spolupráce s LF a KIUM Ostravské univerzity, Francouzská Aliance, Britské centrum, Francouzský institut, Velvyslanectví Francie, Magistrát Města Ostravy, Obvod Poruba, Hasičský záchranný sbor ČR F-M, Ped. psych. poradna, Divadlo Aréna, Kino Art, Minikino.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), např. Projekt IWalk – Deportační středisko v Uherském Brodě, který připomíná tragické události 2. sv. války., Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: 1_Rozvrh tříd_01 10 2018.pdf (122,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, jazykové, sportovní, Program DofE - mezinárodní cena vévody z Edinburghu., literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, Odpočinková zóna v altánu na zahradě školy k použití jen v příjemném počasí., zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování