Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Karasova 16
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Ředitel:Mgr. Bc. Viktor Csölle
Kontakt na školu Telefon: 599 524 211
Email: oa@oao.cz
Web: www.oao.cz
IČ:00602086
RED-IZO:600017672
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karasova 16
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 524 211
IZO:000602086
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 990
Aktuální počet žáků: 437
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10 h
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, biologie, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : škola UNESCO
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci - konzultace, nadaní žáci - projekty
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, společenské hry, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Zelená 40A
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 634 848
IZO:110032861
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 490
Aktuální počet studentů: 275
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 153
Dny otevřených dveří (termíny): 16. 2. 2023
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2023
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, parkování u školy, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 210
Certifikáty: ne
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: dle legislativy
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: snoezelen, IKT, přednáškový sál, učebna sociálně psychologického výcviku, učebna teorií a metod sociální práce, jazyková odborná učebna, učebna pro předmět zdraví a nemoc, učebna sociální pedagogiky
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže,
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, sbírky, smlouvy o partnerství
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: dle doporučení poradenských center
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, átrium školy, studijní koutky na chodbách
Ubytování: ne
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Karasova 16
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 622 341-3
IZO:110035178