Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Karasova 16
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Ředitel:Ing. Eva Kazdová
Kontakt na školu Telefon: 599 524 211
Email: oa@oao.cz
Web: www.oao.cz
IČ:00602086
RED-IZO:600017672
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karasova 16
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 524 211
Fax: 596 627 280
IZO:000602086
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Zelená 40A
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 634 848
IZO:110032861
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní, dálková, distanční
Nejvyšší povolený počet studentů: 490
Aktuální počet studentů: 292
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 174
Dny otevřených dveří (termíny): 15. 2. 2019, 19. 3. 2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 20. 6. 2019
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, parkování u školy, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 210
Certifikáty: ne
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: dle legislativy
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: snoezelen, IKT, přednáškový sál, učebna sociálně psychologického výcviku, učebna teorií a metod sociální práce, jazyková odborná učebna, učebna pro předmět zdraví a nemoc
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, sbírky, smlouvvy o partnerství, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: dle doporučení poradenských center
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: átrium školy, studijní koutky na chodbách, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Karasova 16
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 622 341-3
Fax: 596 627 280
IZO:110035178