Zde může být obrázek školy.

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Adresa školy: Ulice: nábřeží Dukelských hrdinů 570
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:Ing. Jaroslav Mandula
Kontakt na školu Telefon: 571 654 390-91
Email: info@szesro.cz
Fax: 571 654 392
Web: http://www.szesro.cz
IČ:00843547
RED-IZO:600018202
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: nábř. Dukelských hrdinů 570
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 654 390-91
Fax: 571 654 392
IZO:000843547
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 213
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.-24.11.2018, 18.-19.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Školní řád: Školní řád.doc (105 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2017-18.doc (280,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, chemie, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, chovatelské, kynologie
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Zemědělská 500
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 651 248
IZO:110022891
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 80
Počet ubytovaných žáků a studentů: 74
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : turistické, rukodělné, sportovní, přírodovědné
Další prostory: společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky

Školní jídelna

Adresa: Ulice: nábř. Dukel. hrdinů 570
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 654 391
Fax: 571 654 392
IZO:103008381
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano

Školní hospodářství

Adresa: Ulice: Tylovice
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 625 591
IZO:110500601