Logo školy

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Mgr. Zdeněk Hrkal
Kontakt na školu Telefon: 351 011 061
Email: info@szsavoscheb.cz
Web: www.szsavoscheb.cz
IČ:00669733
RED-IZO:600019632
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 351 011 061
IZO:110009711
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2022, 19.1.2023
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13.4.2022, 14.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: mhd
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, biologie, chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: zdravotnické, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 877
IZO:151039542
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 44
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Sociální práce
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Vzdělávání
Obory vzdělání: Sociální práce
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: prostory chodby se stoly a křesly
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Javorová 1827/7
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 407
IZO:110009720
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Javorová 1827/7
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110036077
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 877
IZO:150077432