Logo školy

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Mgr. Zdeněk Hrkal
Kontakt na školu Telefon: 351 011 061
Email: info@szsavoscheb.cz
Web: www.szsavoscheb.cz
IČ:00669733
RED-IZO:600019632
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 351 011 061
Fax: 354 422 089
IZO:110009711
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021, 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: mhd
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika, biologie, chemie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 877
Fax: 354 422 089
IZO:151039542
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 44
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Sociální práce
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Vzdělávání
Obory vzdělání: Sociální práce
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: prostory chodby se stoly a křesly
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Javorová 1827/7
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 407
IZO:110009720
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Javorová 1827/7
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110036077
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 877
IZO:150077432