Logo školy

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Mgr. Zdeněk Hrkal
Kontakt na školu Telefon: 351 011 061
Email: info@szsavoscheb.cz
Web: www.szsavoscheb.cz
IČ:00669733
RED-IZO:600019632
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 351 011 061
Fax: 354 422 089
IZO:110009711
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2018, 15.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: mhd
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, cizí jazyky, biologie, ICT, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 877
Fax: 354 422 089
IZO:151039542
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Javorová 1827/7
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 407
IZO:110009720
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Javorová 1827/7
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110036077
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hradební 58/10
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 422 877
IZO:150077432