Logo školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 9
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Jana Urbanová
Kontakt na školu Telefon: 482 710 016
Email: jana.urbanova@szs-lib.cz
Web: www.szs-lib.cz
IČ:00673731
RED-IZO:600019713
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kostelní 9
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 31
Kontakt na školu: Telefon: 482 710 016
Fax: 485 100 750
IZO:110030745
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 470
Aktuální počet žáků: 348
Dny otevřených dveří (termín/y): leden každého roku
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: celostátně
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: poblíž
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: H60 SMĚRNICE - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY.docx (32,5 KB)
Školní řád: H20,H40 SANKČNÍ ŘÁD - změny od 03. 09. 2018.docx (23,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018.pdf (860,3 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Masérský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, v hodinách jiných předmětů
Zájmové činnosti: zdravotnické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Kostelní 9
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 31
Kontakt na školu: Telefon: 482 710 016
Fax: 485 100 750
IZO:110030761
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 90
Aktuální počet studentů: 59
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 22
Dny otevřených dveří (termíny): leden každého roku
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Termín přijímacích zkoušek: červen a září
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: dostupná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Certifikáty: ISO
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Koncepce školy: H60 SMĚRNICE - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY.docx (32,5 KB)
Školní řád: H20,H40 ŠKOLNÍ ŘÁD ŽÁKŮ SZŠ A STUDENTŮ VOŠ - změny od 03. 09. 2018.docx (39 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018.pdf (860,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: odborné zdravotnické
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: DVS, DDS
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Nabídka dalšího vzdělávání: masérský kurz
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano