Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Smetanova 838
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Ředitel:Mgr. Marie Klementová
Kontakt na školu Telefon: 465 521 292
Mobil: 739 257 890
Email: szsuo@szsuo.cz
Web: http://www.szsuo.cz
IČ:00498874
RED-IZO:600019837
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Smetanova 838
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 521 292
IZO:110010353
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: večerní, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 245
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.1.2021, 14.1.2021, 26.1.2021, 6.2.2021, 24.2.2021 (online/prezenčně dle epidemické situace)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021 a 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00, vyjímečně v 7:10, praktické vyučování od 6:00 nebo 6:30
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád pro žáky SŠ - změny k 1. 9. 2020.pdf (877,6 KB)
Poslední výroční zpráva: 1 Výroční zpráva 2019-20.pdf (2744,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, odborná konference zimní lyžařský výcvikový kurz sportovně turistický kurz psychologická olympiáda konverzační soutěž v anglickém jazyce soutěž ve stlaní lůžek biologicko somatologická soutěž workshop pro žáky ZŠ - zdravý životní styl workshop pro žáky ZŠ - první pomoc preventivní program - hrou proti AIDS, peer program, zdravý úsměv
Certifikáty škol: Střední roku 2019 3. místo E-Twinningová škola Evropský a národní certifikát kvality (e-Twinningové projekty)
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v předmětu český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, odborné předměty. IVP pro žáky nadané. Konzultační hodiny.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Kvalifikační kurzy: Sportovní masáž, Sanitář, Pracovník v sociálních službách, Odborná konference
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Smetanova 838
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu:
IZO:181086972
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 90
Aktuální počet studentů: 44
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 19
Dny otevřených dveří (termíny): 9.1.2021, 14.1.2021, 26.1.2021, 6.2.2021, 24.2.2021 (online/prezenčně dle epidemické situace)
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: červen 2020 - bude upřesněno
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: parkování u školy, autobus, vlak
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Školní řád VOŠ - změny k 1. 9. 2020.pdf (916,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 1 Výroční zpráva 2019-20.pdf (2744,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: odborné - zdravotnictví
Speciálně vybavené odborné učebny: učebny pro praktické vyučování, výpočetní techniku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, biologii
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský jazyk
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: Konzultační hodiny, individualizovaný přístup
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny v interiéru školy
Ubytování: ano
Stravování: ano