Logo školy

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Borovského 2315
Obec: Karviná-Mizerov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Ředitel:Mgr. Wiesław Farana
Kontakt na školu Telefon: 596 311 774
Email: sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Web: www.sszdra-karvina.cz
IČ:00844985
RED-IZO:600020029
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Borovského 2315
Obec: Karviná-Mizerov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 774
Fax: 596 315 434
IZO:110009789
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 363
Dny otevřených dveří (termín/y): Listopad, leden
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2016 a 19.4.2016
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Dobrovolnictví
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: odborné ošetřovatelské předměty
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: plány pedagogické podpora, práce výchovného poradce, spolupráce s poradenským zařízením
Nabídka dalšího vzdělávání: akreditované kurzy - další vzdělávání ped.pracovníků, rekvalifikační kurzy, kurzy pro zaměstnance sociálních firem, kurzy pro veřejnost
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, znaková řeč, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Borovského 2315
Obec: Karviná-Mizerov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 774
Fax: 596 315 434
IZO:110009797