Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743
Adresa školy: Ulice: Trávníčkova 1743
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:PaedDr. Věra Kozohorská
Kontakt na školu Telefon: 235 522 159
Email: reditelka@zsluziny.cz
Web: www.zsluziny.cz
IČ:70107084
RED-IZO:600021009
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1743
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 522 159
Fax: 235 522 156
IZO:102401705
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 138
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B - stanice Luka, autobusy č. 174, 225, 137, 266, 352, 301,902,904
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy od 2019-20.pdf (247,1 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: Druzina - skolni vzdelavaci program2015.pdf (420,4 KB)
Školní řád: sm-2 školní řád 1.9.2017.pdf (288,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2018-2019.pdf (1437,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti, pěvecká a dramatická vystoupení - soutěže, sportovní a výtvarné soutěže, praktická předprofesní příprava ve spolupráci s OU a SŠ., exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko, Klub environmentální výchovy, Recyklohraní, EduLab
Domácí spolupráce : z.s. Rarach, Obec baráčníků"Petr Guth" Smíchov, Oddělení sociální prevence Městské policie hl. m. Praha, Sananim z.ú., Ekokom a.s., SEV Lesy hl. m. Praha , PedF UK, UJAK Praha a další VŠ, VOŠ Jahodovka...
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Dle individuálních schopností žáků - hůlkové, tiskací NNS Script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením - podpůrná opatření: individuální přístup, IVP, podpora asistenta pedagoga, pedagogická intervence (doučování), reedukace v SPC
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: hudební, turistické, literárně-dramatické, fotografický kroužek, jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, venkovní atrium, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1743
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 522 159
Fax: 235 522 156
IZO:110000692
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. až 4. ročník ZŠ, všechny ročníky ZŠS, rodiče zaměstnaní nebo OSVČ - není-li naplněna kapacita, lze přijmout další žáky, mladší mají přednost před staršími, žáci s vyšší mírou potřeby podpůrných opatření mají přednost před samostatnějšími
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, Zápisník školní družiny (papírový), webové stránky, schůzky
SPC
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1743
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 516 651
Fax: 235 522 156
IZO:110000684
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B - stanice Luka, autobusy č. 174, 225, 137, 266, 352, 301,902,904
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 8.00 - 16.30 (pátek do 14.30)
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho škole, služby jeho rodině, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: administrativní pracovník, speciální pedagog, psycholog