Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743
Adresa školy: Ulice: Trávníčkova 1743
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:PaedDr. Věra Kozohorská
Kontakt na školu Telefon: 235 522 159
Email: reditelka@zsluziny.cz
Web: www.zsluziny.cz
IČ:70107084
RED-IZO:600021009
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1743
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 522 159
Fax: 235 522 156
IZO:102401705
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 135
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.3.2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B - stanice Luka, autobusy č. 174, 225, 137, 246, 352, 301
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy od 2019-20.pdf (247,1 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: Druzina - skolni vzdelavaci program2015.pdf (420,4 KB)
Školní řád: sm-2 školní řád 1.9.2017.pdf (288,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2018-2019.pdf (1437,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti, pěvecká a dramatická vystoupení - soutěže, sportovní a výtvarné soutěže, praktická předprofesní příprava ve spolupráci s OU a SŠ., besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko, Klub environmentální výchovy, Recyklohraní, EduLab
Domácí spolupráce : z.s. Rarach, z.s. Zajíček na koni, Oddělení sociální prevence Městské policie hl. m. Praha, Sananim z.ú., Ekokom a.s., SEV Lesy hl. m. Praha , PedF UK, UJAK Praha a další VŠ, VOŠ Jahodovka...
Mezinárodní spolupráce: Univerzita Prešov, pedagogická fakulta - v rámci projektu Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Dle individuálních schopností žáků - hůlkové, tiskací NNS Script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením - podpůrná opatření: individuální přístup, IVP, podpora asistenta, reedukace v SPC
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: turistické, fotografický kroužek, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, venkovní atrium, zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1743
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 522 159
Fax: 235 522 156
IZO:110000692
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. až 4. ročník ZŠ, všechny ročníky ZŠS, rodiče zaměstnaní nebo OSVČ - není-li naplněna kapacita, lze přijmout další žáky, mladší mají přednost před staršími, žáci s vyšší mírou potřeby podpůrných opatření mají přednost před samostatnějšími
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, Zápisník školní družiny (papírový), e-mailová komunikace
SPC
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1743
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 516 651
Fax: 235 522 156
IZO:110000684
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B - stanice Luka, autobusy č. 174, 225, 137, 246, 352, 301
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 8.00 - 16.30 (pátek do 14.30)
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, administrativní pracovník