Logo školy

Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 1534
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Ředitel:Mgr. Petr Tomek
Kontakt na školu Telefon: 325 551 075
Email: zvslysa@seznam.cz
Web: http://www.specialniskolalysa.cz
IČ:70837384
RED-IZO:600021947
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1534
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu: Telefon: 325 551 075
IZO:102650411
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 74
Dny otevřených dveří (termín/y): Individuální na základě domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Vlak S2, S20, BUS 430, 431, 432, 442, 480
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní řád: Směrnice_02-Školní_řád_Milovice_2012 - aktualizováno.doc (284,2 KB)
Směrnice_02-Školní_řád_2012 - aktualizováno.doc (287,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_ŘZŠ_2023.docx (311 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Základní škola (bývalá praktická) a Základní škola speciální a Praktická škola dvouletá (střední škola)
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Recyklohraní
Domácí spolupráce : Speciální školy Středočeského kraje, Hasiči Lysá nad Labem, SPC, OSPOD, MŠ, SŠ, Město Lysá nad Labem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Vybrané třídy s PC v rámci výuky k dispozici.
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, ICT, přírodovědné, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 12
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7.50
Konec výuky: 11.35
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 1534/16
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu:
IZO:181100291
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 14
Aktuální počet žáků: 4
Dny otevřených dveří (termín/y): Individuální na základě domluvy
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Vlak S2, S20, BUS 430, 431, 432, 442, 480
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola podporující zdraví
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 1534
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu: Telefon: 325 551 075
IZO:110001460
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Děti přípravné třídy, 1. stupeň ZŠ praktické a speciální, ostatní
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 hod.
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.30 - 15.30 hod.
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém