Logo školy

Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 1534
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Ředitel:Mgr. Petr Tomek
Kontakt na školu Telefon: 325 551 075
Email: zvslysa@seznam.cz
Web: http://www.specialniskolalysa.cz
IČ:70837384
RED-IZO:600021947
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1534
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu: Telefon: 325 551 075
IZO:102650411
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 84
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: S2, S20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Příloha č.2 Koncepční záměr rozvoje školy2010.doc (56,8 KB)
Školní řád: Směrnice_02-Školní_řád_Milovice_2012 - aktualizováno.doc (284,2 KB)
Směrnice_02-Školní_řád_2012 - aktualizováno.doc (287,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_ŘZŠ_2018.docx (313,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Základní škola (bývalá praktická) a Základní škola speciální a Praktická škola dvouletá (střední škola)
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Recyklohraní
Domácí spolupráce : Speciální školy Středočeského kraje, Hasiči Lysá nad Labem, SPC, OSPOD, MŠ, SŠ, Město Lysá nad Labem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Vybrané třídy s PC v rámci výuky k dispozici.
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, ICT, přírodovědné, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 14
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7.50
Konec výuky: 11.35
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 1534/16
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu:
IZO:181100291
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 1534
Obec: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 22
Kontakt na školu: Telefon: 325 551 075
IZO:110001460