Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav
Adresa školy: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Mgr. Kamila Viktorová
Kontakt na školu Telefon: 381 522 054
Email: skola@rolnicka.cz
Web: www.rolnicka.cz
IČ:70806209
RED-IZO:600022706
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 522 054
IZO:110018231
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 18
Dny otevřených dveří (termín/y): květen 2024
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Škola je otevřena od: 7,00 - 16,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní vzdělávací program: ŠVP_MATEŘSKÁ ŠKOLA.pdf (894 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ_1. 9. 2023.pdf (424 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: V mateřské škole jsou integrovány děti se SVP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 522 054
IZO:110018249
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 47
Aktuální počet žáků: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 400
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY_21_24.pdf (446,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ.pdf (2295,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠKOLNÍ DRUŽINA.pdf (841,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ_1. 9. 2023.pdf (411,9 KB)
Poslední výroční zpráva: 2022-2023.pdf (5153,9 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Škola určená pro žáky se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 522 054
IZO:151027218
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 23
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2024
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 4000
Koncepce školy: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY_21_24.pdf (446,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ.pdf (1299,9 KB)
ŠVP_PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ.pdf (1557 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ_1. 9. 2023.pdf (411,8 KB)
Poslední výroční zpráva: 2022-2023.pdf (5153,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence,
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 522 054
IZO:150067968
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 40-80
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne