Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav
Adresa školy: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Mgr. Kamila Viktorová
Kontakt na školu Telefon: 381 522 054
Email: skola@rolnicka.cz
Web: www.rolnicka.cz
IČ:70806209
RED-IZO:600022706
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 522 054
Fax: 381 522 879
IZO:110018231
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 18
Dny otevřených dveří (termín/y): květen 2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Škola je otevřena od: 7,00 - 16,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 522 054
Fax: 381 522 879
IZO:110018249
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Aktuální počet žáků: 34
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 400
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, literárně-dramatické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 522 054
Fax: 381 522 879
IZO:151027218
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mrázkova 700
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 522 054
Fax: 381 522 879
IZO:150067968
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22-40
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne