Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kamenná 404/4
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Rita Rozkovcová
Kontakt na školu Telefon: 483 319 948
Email: rita.rozkovcova@zskamennajbc.cz
IČ:60254301
RED-IZO:600023320
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nemocniční 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 60
Kontakt na školu: Telefon: 483 345 644
IZO:130000019
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Aktuální počet dětí: 6
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Mateřská školka při nemocnici
Základní škola
Adresa: Ulice: Kamenná 404/4
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 319 948
Fax: 483 319 948
IZO:103017488
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 101
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:50 - školní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY.doc (42,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Šťastná škola.doc (3481,6 KB)
Školní řád: školní řád nový.docx (51,1 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 13-14.docx (65 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: vzdělávání žáků se SVP- LMP, SMP
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, dotované mléčné výrobky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: společenské hry, rukodělné, hudební, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Kamenná 404
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 319 948
IZO:130000035