Logo školy

Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most
Adresa školy: Ulice: Šafaříkova 991
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Ředitel:Mgr. Eva Sekyrková
Kontakt na školu Telefon: 476 111 689
Email: evasekyrkova@seznam.cz
Web: http://speclitvinov.unas.cz
IČ:47324295
RED-IZO:600023621
Zřizovatel:Město Litvínov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Šafaříkova 991
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 689
Fax: 476 111 689
IZO:110010795
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 89
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.04.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13, 14, 15, 21, 23, 27
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00 školní družina, 7:40 škola
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018 -2022.docx (21,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2019 inspis.doc (3383,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (339,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2017-2018.docx (356,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: škola zřízená pro žáky podle §16 odst. 9 ŠZ
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko, Recyklohraní, Škola pro udržitelný rozvoj
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Soutěže v rámci škol v okrese Most, soutěž ve sběru tříděného odpadu, spolupráce s MP a PČR, spolupráce s OSPOD Litvínov, SVP Most, umožňování praxí studentům středních škol a vysokých škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, slovenský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: globální čtení, prvky splývavého čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, koordinátor EVVO, Koordinátor ŠVP, koordinátor IT součástí školy SPC pro MP - speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ŠD - rozvrh.xlsx (12,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, v každé učebně je interaktivní tabule, Pc s připojením k internetu
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, taneční, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Šafaříkova 991
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181057522
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 7
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.2.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13, 14, 15, 21, 23, 27
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Interaktivní tabule, pc s internetem ve třídách
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Šafaříkova 991
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 689
Fax: 476 111 689
IZO:110010817
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 70,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: 4 oddělení ŠD
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: osobní kontakt s rodiči, komunikace po telefonu
Školní klub
Adresa: Ulice: Šafaříkova 991
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 689
Fax: 476 111 689
IZO:150069375
SPC
Adresa: Ulice: Šafaříkova 991
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 755 509
Fax: 476 111 689
IZO:110010825
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13, 14, 15, 21, 23, 27
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7.00 - 15.00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Šafaříkova 991
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 689
Fax: 476 111 689
IZO:110010833
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33 -35,- Kč, cizí strávníci 61,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne